Zwycięzcy przetargu na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz otrzymają decyzje uprawniające do świadczenia usług mobilnego Internetu na terenie całego kraju. Przyznane częstotliwości zwiększą dostępność usług szerokopasmowych nie tylko na terenie aglomeracji miejskich, ale także na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

W dniu 14 czerwca 2013 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj podpisała decyzje o rezerwacji częstotliwości z zakresu 1729,9 - 1754,9 MHz oraz 1824,9 - 1849,9 MHz dla P4 Sp. z o.o. (trzy rezerwacje) oraz T-Mobile S.A. (dwie rezerwacje). Każda z rezerwacji obejmuje zasób częstotliwości o szerokości 5 MHz, przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na okres do 31 grudnia 2027 r.

UKE - decyzje / Inne

Obie zwycięskie spółki są operatorami sieci telefonii komórkowej w standardzie GSM i UMTS. Obecnie pozyskały bardzo cenne zasoby z pasma 1800 MHz, które umożliwiają świadczenie bezprzewodowych usług w najnowszym standardzie LTE (Long Term Evolution) o prędkości transmisji danych nawet do 100 Mb na sekundę.

- W ciągu roku od wydania tych decyzji na rynku szerokopasmowego Internetu w technologii LTE pojawi się konkurencja, a nowoczesne usługi staną się bardziej dostępne - potwierdza Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. - Jako konsumenci zyskamy możliwość wyboru spośród kilku ofert, a szybki mobilny Internet dotrze także do małych miast i na wieś. To w znacznym stopniu pozwoli ograniczyć zjawisko wykluczenia cyfrowego, szczególnie na obszarach ubogich w infrastrukturę światłowodową - dodaje Prezes Gaj.

W szczególności zasoby z pasma 1800 MHz powinny przyczynić się do popularyzacji multimedialnych usług internetowych i szybkiej transmisji danych w urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe, smartfony, tablety, notebooki). Posłużą także do zwiększenia dostępności usług szerokopasmowych nie tylko na terenie aglomeracji miejskich, ale także na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Obie spółki zobowiązały się bowiem do inwestycji w sieć telekomunikacyjną poprzez budowę lub modernizację po 3200 stacji bazowych każda, w ciągu 24 miesięcy od dnia wydania decyzji rezerwacyjnych. Z tego przynajmniej 50% stacji bazowych powstanie na obszarach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast poniżej 100 tys. mieszkańców.

P4 i T-Mobile są także zobowiązane do rozpoczęcia wykorzystywania przyznanych częstotliwości w ciągu 12 miesięcy od otrzymania decyzji o rezerwacji. Ponadto w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji rezerwacyjnych, Spółki muszą wpłacić na rzecz Skarbu Państwa jednorazowe opłaty zadeklarowane w przetargu w kwocie: P4 - 498 000 000 złotych, a T-Mobile - 453 529 000 złotych. Łącznie do Budżetu Państwa wpłynie z tego tytułu ponad 950 mln złotych.

Historia przebiegu przetargu na 1800 MHz

20 sierpnia 2012 roku Prezes UKE ogłosił rozpoczęcie postępowania przetargowego, którego przedmiotem było pięć rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do świadczenia na obszarze całego kraju mobilnych usług telekomunikacyjnych. Każda firma mogła złożyć jedną, dwie lub maksymalnie trzy oferty, które następnie były oceniane niezależnie przez komisję przetargową. W wymaganym terminie, tj. do 22 października 2012 r., oferty złożyło sześciu przedsiębiorców telekomunikacyjnych - lista oferentów wg kolejności złożonych ofert:

P4 Sp. z o.o. (3 oferty)
Polkomtel Sp. z o.o. (2 oferty)
Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. (3 oferty)
Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (3 oferty)
Sferia S.A. (2 oferty)
EmiTel Sp. z o.o. (3 oferty).
Następnie w dniu 13 lutego 2013 r. Prezes UKE rozstrzygnął przetarg na rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz, biorąc pod uwagę kryteria: zachowania warunków konkurencji, wysokości zadeklarowanej kwoty oraz wiarygodności finansowej uczestników. Najwyżej ocenione zostały trzy oferty złożone przez P4 Sp. z o.o. oraz dwie oferty Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (obecnie T-Mobile S.A.).

Pomimo ogłoszenia wyników przetargu w lutym br., przed wydaniem decyzji Prezes UKE zmuszony był rozpoznać liczne wnioski oraz stanowiska uczestników tego przetargu składane w toku trwających postępowań administracyjnych, które poprzedzały dokonanie rezerwacji częstotliwości.