Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu rocznym i 0,3% spadku m/m. W całej Unii Europejskiej ceny producentów spadły o 0,7% m/m, a w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 0,2%.