W wyniku komercjalizacji firm państwowych od 1990 do końca 2012 roku powstało 1710 spółek - najwięcej w województwie śląskim i mazowieckim, najmniej w lubuskim i warmińsko-mazurskim.

Z danych GUS wynika poza tym, że od 1990 do końca 2012 roku metodą bezpośrednią sprywatyzowano 2118 przedsiębiorstw państwowych, a w 1127 zakończono proces likwidacji.

Według danych Ministerstwa Skarbu Państwa przychody z prywatyzacji pośredniej w ubiegłym roku wyniosły blisko 8 500 miliarda złotych, a z prywatyzacji bezpośredniej około 71 milionów złotych.