Ich bardzo szeroka oferta sprawia, że każdy z klientów może znaleźć konto dopasowane do jego potrzeb. Zwracajmy jednak uwagę na szczegóły, jakie kryją się w umowie o prowadzenie konta.

Banki doskonale zdają sobie sprawę z tego, że przy dużej konkurencji rynkowej z jednej strony i braku czasu potencjalnych klientów z drugiej niezmiernie ważną rzeczą jest łatwa procedura otwarcia konta. Dostosowywanie się do potrzeb klientów sprawiło, że założenie konta bankowego stało się proste i szybkie.

Face to face...

Do założenia konta bankowego w oddziale banku wystarczy nam jedynie dowód osobisty. Banki nie wymagają w tym przypadku żadnego rodzaju zaświadczeń czy też wykazu naszych dochodów, jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o kredyt. – Zanim udamy się do placówki banku, dobrze jest wcześniej zastanowić się, jakie cechy konta bankowego są dla nas kluczowe, tak aby pracownik banku mógł zaproponować nam konto, które najlepiej wpisze się w nasze oczekiwania – radzi Adam Grzyb, menedżer ds. produktu Getin Noble Bank.

...lub online

Jeśli jednak nie mamy czasu, żeby pofatygować się do oddziału banku, mamy możliwość założenia konta za pośrednictwem formularza internetowego. W zależności od konkretnego banku formularz ten może wyglądać nieco inaczej, niemniej zawarte są w nim podstawowe dane osobowe. Po poprawnym wypełnieniu formularza po kilku dniach odwiedzi nas kurier z umową dotyczącą naszego konta bankowego. Umowa jest podpisywana w obecności kuriera. Zwykle już następnego dnia konto bankowe zostaje aktywowane i możemy już w pełni korzystać z jego wszystkich możliwości.

Kruczki i paragrafy

Czas czasem, ale wybór banku i podpisanie umowy wymagają jednak podstawowej wiedzy o warunkach i zasadach prowadzenia konta. Każda umowa o prowadzenie rachunku określa wysokość prowizji i opłat. Jednak dane te zawarte są nie w samej umowie, lecz w dodatkowym załączniku – regulaminie prowadzenia rachunku, z którym koniecznie należy się zapoznać, podobnie jak z samą tabelą opłat i prowizji. Najważniejsze są dla nas te pozycje, które określają wysokość opłat za czynności, które zamierzamy wykonywać najczęściej, np. dyspozycje przelewów zewnętrznych, płatności kartą czy wypłaty gotówki z obcych bankomatów.

Należy także zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące oprocentowania rachunku.

– Umowa określa, czy środki na rachunku są oprocentowane według stopy stałej lub zmiennej. To szczególnie ważny zapis z uwagi na dość częste obecnie zmiany stóp procentowych NBP – mówi Adam Grzyb. Niebagatelne znaczenie dla naszych przyszłych dochodów z odsetek mają też terminy wypłaty lub kapitalizacji odsetek, które – uwaga – są dość zróżnicowane w zależności od banku. Umowa z bankiem powinna też precyzować zakres odpowiedzialności banku za terminową i prawidłową realizację naszych dyspozycji. Poświęćmy chwilę na ten paragraf umowy, który mówi o wysokości odszkodowania za przekroczenie przez bank terminu realizacji dyspozycji.

Po dokładnym zapoznaniu się z warunkami umowy i po złożeniu naszego podpisu stajemy się posiadaczem własnego rachunku bankowego, na który to możemy otrzymywać przelewy bądź regulować za jego pośrednictwem nasze zobowiązania. Potem jedyną rzeczą, jaka nam jeszcze pozostaje, jest oczekiwanie na kartę debetową lub kredytową, która najczęściej jest nam dostarczana za pośrednictwem poczty do miejsca zamieszkania.

Zadaj pytanie naszemu ekspertowi: czytamyfinanse@gazetaprawna.pl

PARTNER CYKLU