Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI sektora przemysłowego strefy euro wzrósł do 48,3 pkt w maju z 46,7 pkt przed miesiącem, poinformowała w komunikacie firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując ostateczne wyniki.

Konsensus rynkowy wynosił 47,8 pkt - tyle samo, co wstępny szacunek Markit.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.