Wzrost gospodarczy w Polsce spowolni w tym roku do 0,9% z 1,9% w ub.r., uważa ekonomistka HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej Agata Urbańska-Giner, która tym samym obniżyła swoją prognozę z 1,5%.

"Staliśmy się mniejszymi optymistami, jeśli chodzi o ożywienie wzrostu popytu krajowego i inwestycji w szczególności. (...) Słabszy wzrost eksportu, na który wskazują dane z I kwartału 2013 roku, również będzie miał wpływ na nastroje biznesowe, a przez to na inwestycje i zapasy oraz na nastroje konsumentów. Te ostatnie wraz z ciągle spadającym zatrudnieniem mogą ograniczyć pozytywny wpływ niskiej inflacji i ożywienia wzrostu realnych wynagrodzeń na konsumpcję" - napisała Agata Urbańska w uzasadnieniu decyzji o obniżeniu prognozy wzrostu polskiego PKB.

W minionym tygodniu ekonomiści HSBC zmienili również prognozę dotyczącą poziomu stóp procentowych w Polsce: z 3,25% do 2,25% na koniec IV kwartału 2013 roku.

Dziś Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozy wzrostu PKB dla Polski do 0,9% na 2013 r. (z oczekiwanych w marcu 1,6%) i do 2,2% na 2014 r. (z odpowiednio 2,5%).

Wcześniej w tym miesiącu prognozy wzrostu gospodarczego Polski obniżył m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) - do 1,2% i Komisja Europejska - do 1,1%.