OECD znów obniżyła prognozę dla eurostrefy. Gospodarka tej grupy 17 krajów ma się skurczyć w tym roku o 0,6 procent. Średnia dla wszystkich krajów skupionych w OECD do 1,2 procent na plusie w tym roku. Globalna gospodarka będzie rozwijać się w tempie 3,1 procent rocznie.

Globalna gospodarka nieco przyspiesza, ale trzeba ją jeszcze wspomagać, głównie przez walkę z bezrobociem. Takiego zdania są eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która opublikowała dziś raport o przyszłości ekonomicznej świata, w tym Europy.

Polsce nie grozi recesja

Dla Polski prognoza jest umiarkowana, nasza gospodarka ma się rozwinąć o 0,9 procent w tym roku i i o 2,2 procent w przyszłym. Niepokojący może wydawać się przewidywany wzrost bezrobocia w Polsce: z niecałych 11 procent teraz do ponad 11 procent w przyszłym roku.

Pier Cardo Padoan z OECD mówi, że to właśnie walka z bezrobociem, przede wszystkim w Europie, wydaje się największym i najtrudniejszym zadaniem. Organizacja apeluje o pomoc do Europejskiego Banku Centralnego.

Raport OECD „Economic Outlook” publikowany jest co dwa lata.