Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec kwietnia br. 14,0% wobec 14,3% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W kwietniu 2012 roku stopa ta wyniosła 12,9%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia br. wyniosła 2.255,7 tys., czyli była niższa o 2,5% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 8,8%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w kwietniu spadła do 14,0%.

W tegorocznym budżecie zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,0% w grudniu 2013 r., jednakże wiceminister pracy Jacek Męcina mówił ostatnio, że osiągnięcie stopy bezrobocia na poziomie 13,8-14,0% na koniec tego roku będzie trudne bez interwencji na rynku pracy.