Gazeta powołuje się na wyniki kontroli przeprowadzonej przez ministerstwo finansów. Kontrolerzy odkryli na zapomnianych kontach blisko 80 milionów euro, czyli ponad 330 milinów złotych.

Konto jest uznawane za "zapomniane", jeśli nie było używane przez co najmniej 10 lat.

"Turun Sanomat" nie podaje, co stanie się z pieniędzmi, których nikt nie chce.