Międzynarodowy Fundusz Walutowy radzi Polsce obniżanie stóp procentowych. Fundusz przedstawił raport o stanie naszej gospodarki. Wśród zaleceń znalazła się rada, aby stopy zostały niezwłocznie obniżone.

Julie Kozack z MFW podkreśla, że w porównaniu z innymi państwami regionu, stopy procentowe w Polsce są na wysokim poziomie. Z tego powodu z perspektywy światowej, czy państw tej części Europy jest wciąż przestrzeń do obniżki stóp.

Dodała, że polityka pieniężna powinna zachęcać banki do tego, by chętniej pożyczały sobie pieniądze, co zwiększy płynność w systemie bankowym. Poza tym niższe stopy powinny też zachęcać konsumentów i firmy do tego, by zaciągali kredyty.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca uwagę, że pomimo dużej odporności w ostatnich latach, w końcu spowolnienie dotknęło także polską gospodarkę.

W związku z tym radzi dalsze wprowadzanie oszczędności i zmniejszanie wysokości długu publicznego. Eksperci podkreślają, że pogorszenie sytuacji to efekt między innymi spowolnienia w strefie euro. Ekonomiści MFW uważają jednak, że ożywienie gospodarcze jest możliwe jeszcze w tym roku. Prognozowany wzrost PKB na ten rok to 1,2 procent, a na przyszły rok 2,2 procent.