Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że jest wiele powodów, które przemawiają za obniżką stóp o ćwierć punktu procentowego. Chodzi przede wszystkim o słaby wzrost gospodarczy oraz utrzymującą się niską inflację, która według prognoz będzie jeszcze spadać.

Ekspert uważa, że na jednej obniżce może się nie skończyć i w lipcu wysokość stóp znów może zostać obcięta. 

Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3 procent.