Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 25 pb - tj. do 3,00% w przypadku głównej stopy referencyjnej, podał bank centralny w komunikacie. Analitycy nie oczekiwali obniżki w tym miesiącu. O godz. 16.00 odbędzie się konferencja prasowa RPP.

Od 9 maja stopa lombardowa będzie wynosić 4,50%, stopa depozytowa - 1,50%, a stopa redyskonta weksli - 3,25%, podano w komunikacie.

Dziesięciu z 12 ekonomistów uwzględnionych z zestawieniu ISBnews spodziewało się pozostawienia stóp procentowych na niezmienionych poziomach.

W kwietniu RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionych poziomach, potwierdzając marcową zapowiedź, że trwający od listopada cykl łagodzenia polityki pieniężnej został dopełniony. RPP nie obniżyła stóp procentowych, mimo że oczekuje utrzymywania się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, który ogranicza presję inflacyjną

Członkowie RPP nie zgłosili na kwietniowym posiedzeniu wniosków o obniżkę stóp procentowych, wynika z tzw. "minutes" z tego posiedzenia.