W I kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,4%.

"W I kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,4%" - głosi komunikat.

Jedenastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł średnio 0,73% (prognozy wahały się od 0,5% do 0,9%).

Pod koniec kwietnia GUS skorygował dane o wzroście PKB - do 1,9% z 2,0% za 2012 rok i do 4,5% z 4,3% za 2011 r. Dane o wzroście w poszczególnych kwartałach 2012 r. także uległy zmianie - GUS podał, że wzrost PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) w ujęciu rocznym w kolejnych kwartałach 2012 r. wyniósł odpowiednio: 3,5%; 2,3%; 1,3% i 0,7%.

GUS opublikował dziś szybki (eksperymentalny) szacunek PKB za I kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 29 maja podczas konferencji prasowej.

"Szybkie szacunki kwartalne PKB w 2013 r. mają charakter opracowań eksperymentalnych. Zakłada się, że od 2014 r. badania szybkich szacunków kwartalnych produktu krajowego brutto wejdą do standardowej praktyki statystycznej poprzez odpowiednie zapisy do Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej" - czytamy też w komunikacie.