Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce utrzymało się w I kw. 2013 r. na poziomie z poprzedniego kwartału, tj. 0,7% r/r, wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews.

Jedenastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewa się, że wzrost PKB w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł średnio 0,73% (prognozy wahają się od 0,5% do 0,9%).

Pod koniec kwietnia GUS skorygował dane o wzroście PKB - do 1,9% z 2,0% za 2012 rok i do 4,5% z 4,3% za 2011 r. Dane o wzroście w poszczególnych kwartałach 2012 r. także uległy zmianie - GUS podał, że wzrost PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) w ujęciu rocznym w kolejnych kwartałach 2012 r. wyniósł odpowiednio: 3,5%; 2,3%; 1,3% i 0,7%.

GUS zapowiedział, że szybki (eksperymentalny) szacunek PKB za I kw. 2013 r. przedstawi we wtorek, 14 maja, o godz. 10.00, natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 29 maja podczas konferencji prasowej.