Ujemne saldo w handlu zagranicznym w okresie styczeń-marzec br. wyniosło 0,5 mld euro wobec 3,3 mld euro deficytu rok wcześniej, podano także.

GUS podał wcześniej, że w całym 2012 r. eksport wzrósł o 3,8%, zaś import zmniejszył się o 0,6%.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.