Ujemne saldo w handlu zagranicznym w okresie styczeń-maj br. wyniosło 0,6 mld euro wobec 5,4 mld euro deficytu rok wcześniej, podano także. 

GUS podał wcześniej, że w całym 2012 r. eksport wzrósł o 3,8%, zaś import zmniejszył się o 0,6%.

Maleje eksport do Niemiec

Udział Niemiec w polskim eksporcie spadł w okresie styczeń-maj br. o 0,5 pkt r/r do 25,2%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Udział tego kraju w imporcie spadł o 0,6 pkt i stanowił 20,9% całości.

Dodatnie saldo wyniosło 10,3 mld zł (3,3 mld USD, 2,5 mld euro), wobec 5,4 mld zł (1,7 mld USD, 1,3 mld euro) w analogicznym okresie ub. roku. podał też GUS.

"Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wynosił 81,4% (w tym UE 74,3%), a w imporcie 65,0% (w tym UE 57,0%), wobec odpowiednio 83,4% (w tym UE 77,5%) i 64,9% (w tym UE 57,9%) w okresie styczeń – maj ub. roku" - głosi komunikat GUS.

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi - 40,3 mld zł (12,9 mld USD, 9,8 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 42,6 mld zł (13,6 mld USD, 10,3 mld euro), podał także GUS.

"W okresie styczeń - maj br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu w skali roku na Ukrainę, do Rosji, Szwecji, na Słowację oraz Niemiec, a importu - ze Stanów Zjednoczonych oraz z Chin. Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach z Włochami, Holandią, Francją, Czechami oraz W. Brytanią, a importu - z Rosją, Włochami, Francją, Niemcami, Holandią, Czechami, W. Brytanią oraz Koreą Południową" - podano także w materiale.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,1% eksportu (w analogicznym okresie ub. roku 67,5%) i 66,6% importu ogółem (odpowiednio 68,2%), poinformował Urząd.