Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 25 pb w maju - wbrew prognozom większości analityków - z powodu silniejszego od oczekiwanego w marcowej projekcji spadku inflacji, wynika z komunikatu Narodowego Banku Polskiego (NBP). Kontynuację procesu luzowania polityki pieniężnej RPP uzależnia od prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP.

"Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą uzależnione od oceny napływających danych z punktu widzenia prawdopodobieństwa utrzymania się inflacji w średnim okresie wyraźnie poniżej celu NBP" - głosi komunikat.

W porównaniu do komunikatu sprzed miesiąca, w dzisiejszym materiale usunięto sformułowanie "oraz sytuacji z sferze realnej gospodarki".

"W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce oraz silniejszy od oczekiwanego w marcowej projekcji spadek inflacji. Jednocześnie wzrosła niepewność dotycząca tempa i momentu oczekiwanego ożywienia gospodarczego w strefie euro, co może negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą w Polsce" - czytamy dalej.

RPP podkreśliła, że w związku z tym zwiększyło się ryzyko utrzymania inflacji wyraźnie poniżej celu w średnim okresie. "Biorąc to pod uwagę, Rada postanowiła obniżyć dziś stopy procentowe" - konkluduje bank centralny.

Inflacja konsumencka wyniosła w marcu br. 1,0% r/r. Cel inflacyjny NBP to 2,5% =/1- 1 pkt proc. Po dzisiejszej decyzji podstawowa stopa referencyjna będzie wynosić 3,0% (i będzie najniższa w historii).