Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec marca br. wyniósł 24,41 mld zł, czyli 68,6% rocznego planu. 

Resort podał w sprawozdaniu, że po pierwszych trzech miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 20,5%, pozyskując 61,32 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 25,6% (tj. 85,77 mld zł).