Dziesięciu z 12 ekonomistów uwzględnionych z zestawieniu ISBnews spodziewa się pozostawienia stóp procentowych na niezmienionych poziomach.

W marcu RPP obniżyła stopy procentowe mocniej, niż oczekiwano - o 50 pb wobec spodziewanych 25 pb. W komunikacie po swoim posiedzeniu Rada napisała, że "marcowa decyzja stanowi dopełnienie rozpoczętego w listopadzie 2012 r. cyklu łagodzenia polityki pieniężnej".

Członkowie RPP nie zgłosili na kwietniowym posiedzeniu wniosków o obniżkę stóp procentowych, wynika z tzw. "minutes" z tego posiedzenia.

Wśród większości analityków bankowych panuje przekonanie, że powrót do obniżek stóp procentowych na pewno nie nastąpi w maju, a jeśli już, to raczej w czerwcu lub lipcu (kiedy znana będzie kolejna projekcja inflacyjna); wciąż największa liczba z nich sądzi, że zmian poziomu stóp procentowych w tym roku już nie będzie (choć niektórzy spodziewają się nawet dwóch cięć).

Dwudniowe posiedzenie RPP rozpoczęło się we wtorek, a decyzja zostanie ogłoszona w środę we wczesnych godzinach popołudniowych.