Polska Telefonia Cyfrowa (PTC), operator sieci T-Mobile, zmieni nazwę na T-Mobile Polska pod koniec maja br., podała spółka w komunikacie.

"Zmiany mają na celu ujednolicenie nazwy firmy z nazwą marki, która jest znakiem firmowym usług oferowanych klientom. Polska Telefonia Cyfrowa Spółka Akcyjna zmieni nazwę na T-Mobile Polska Spółka Akcyjna. W związku z powyższym zmieni się również skrócona nazwa używana przez operatora, na T-Mobile Polska S.A." – czytamy w komunikacie.

Zmianie ulegnie również adres prowadzenia działalności. Siedziba T-Mobile Polska mieścić się będzie w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12. Uzyskanie potwierdzenia odpowiednich wpisów niezbędnych dla formalnego dokonania się powyższych zmian, planowany jest na dzień 27 maja 2013 r., podano również.

"Pozostałe dane operatora, w szczególności numer KRS, NIP, REGON i numery rachunków bankowych pozostają bez zmian. Zgodnie z zapisami Prawa Telekomunikacyjnego, zmiana nazwy i adresu firmy nie stanowi zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a tym samym nie powoduje możliwości rozwiązania umowy terminowej, bez konieczności zapłaty na rzecz operatora kary umownej" – czytamy dalej.
P { margin-bottom: 0.2

Na koniec 2012 roku spółka obsługiwała 16,04 mln klientów. Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem PTC jest globalny koncern telekomunikacyjny Grupa Deutsche Telekom (DT), do której należą m.in. T-Mobile i T-Systems. DT prowadzi działalność w 50 krajach na świecie i obsługuje ponad 180 mln klientów.