"W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 84 051 umów o dofinansowanie na kwotę 352,9 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 243,8 mld zł, co stanowi 86,2% alokacji na lata 2007-2013" - czytamy w materiale.

Resort informuje również, że wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 207,1 mld zł, a w części dofinansowania UE - 147,3 mld zł.

Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 zapewnia zdolność zbierania i agregacji danych dotyczących programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie i formacie wymaganym przez Komisję Europejską na mocy regulacji wspólnotowych oraz wspiera bieżący proces zarządzania i monitorowania w zakresie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.