Logo Safe Computing

Logo Safe Computing

źródło: Materiały Prasowe

Ataki teleinformatyczne są coraz powszechniejsze i dotykają nawet takie instytucje, które powinny być szczególnie chronione, czyli na przykład banki, dostawcy energii czy też firmy odpowiedzialne za transport publiczny. Spowodowane jest to coraz bardziej wyrafinowanymi metodami, które stosują hakerzy. Szpiegostwo, oszustwa informatyczne, złośliwe oprogramowanie, awarie, wyciek danych to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi na co dzień mają do czynienia specjaliści firmy Safe Computing, należącej do grupy kapitałowej COMP S.A. Firma od blisko dwóch dekad wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu i zarządzaniu rozwiązaniami, które zwiększają bezpieczeństwo teleinformatycznej i przyczyniają się do ochrony informacji.

Wieloletnie doświadczenie umożliwiło firmie zdobyć kompetencje w różnych obszarach związanych z bezpieczeństwem, jak również w wielu sektorach gospodarki. Dzięki temu Safe Computing jest w stanie zaoferować najbardziej kompleksową i korzystną ofertę na rynku. Priorytetem we współpracy z Klientami jest zapewnienie optymalnej integracji bezpieczeństwa informacji z procesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Tak, by dobrać bezpieczne rozwiązania do potrzeb firmy i nie ograniczać, a wspierać jej rozwój.

Rozwiązanie każdego problemu

Safe Computing pomaga przedsiębiorstwom na wszystkich etapach procesu zapewniania bezpieczeństwa informacji. Zakres oferty obejmuje, między innymi:

• Testy bezpieczeństwa (infrastruktury IT, systemów operacyjnych i aplikacji w tym systemów ERP takich jak SAP) metodami black box i white box
• Monitorowanie bezpieczeństwa (scenariusze bezpieczeństwa; organizacja procesu; wdrożenia i integracja systemów SIEM; budowa SOC oraz informatyka śledcza (IT forensic))
• Systemy zarządzania podatnościami
• Systemy zarządzania ryzykiem IT
• Systemy ochrony przed wyciekiem danych (DLP)
• Systemy filtrowania treści
• Politykę bezpieczeństwa

Podstawą skutecznego zapewniania bezpieczeństwa informacji jest odpowiednia koncepcja rozwiązania, dostosowana do specyfiki biznesowej organizacji, dlatego Safe Computing oferuje również usługi doradcze i audytowe. Specjaliści firmy oceniają bezpieczeństwo rozwiązań zanim jeszcze zostaną zaimplementowane, jak również analizują incydenty naruszeń bezpieczeństwa informacji, co pozwala podjąć adekwatne działania korygujące i naprawcze.

Specjaliści jakich mało

Z uwagi na charakter teraźniejszych zagrożeń dla systemów informatycznych, bezpieczeństwo jakie można osiągnąć za pomocą środków technicznych jest ograniczone i musi być zarządzane przez odpowiednie środki organizacyjne (polityki, regulaminy i procedury), ale przede wszystkim przez odpowiednio przeszkolony i świadomy personel.

Zarówno w Polsce, jak i globalnie, można jednak zaobserwować niedobór wykwalifikowanych kadr w tym obszarze. Dodatkowo, ze względu na uwarunkowania polskich przepisów, pośrednie koszty pracy stanowią znaczące obciążenie finansowe. Wychodząc naprzeciw tym problemom Safe Computing proponuje outsourcing specjalistów bezpieczeństwa, zarówno w formie body leasingu, jak i świadczenia usług monitorowania bezpieczeństwa w modelu MSSP (Managed Security Service Provider).

A trzeba zaznaczyć, że pracownicy Safe Computing należą do elity specjalistów ds. bezpieczeństwa IT. Reprezentują wysokie standardy profesjonalne, co zostało potwierdzone licznymi certyfikatami m.in.: CISSP, CISA, CISM. Ponadto, posiadają szereg certyfikatów odpowiadających poszczególnym technologiom oraz związanych z metodologią ochrony informacji, takim jak ISO 27001 czy SABSA. Wielu z nich jest też członkami organizacji ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

Zaufany partner dla każdego

Safe Computing świadczy swoje usługi zarówno dla międzynarodowych korporacji, będących liderami w zakresie stosowania najnowszych rozwiązań informatycznych, wiodących instytucji użyteczności publicznej, jak również dla mniejszych firm, budujących dopiero swoją pozycję rynkową.

Warte podkreślenia jest także to, że firma współpracuje z czołowymi producentami systemów informatycznych w obszarze bezpieczeństwa IT takimi, jak: HP ArcSight, IBM, McAfee, Splunk, RSA, Fidelis, SourceFire, Sophos, Wheel, Tufin, NCipher, ObserveIT.
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług firma wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001. Pomaga to spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów.