Wynik EBITDA (zysk operacyjny z wyłączeniem amortyzacji) Biedronki również wzrósł. W przeliczeniu na euro to 132,3 mln euro (wzrost o 24,8 proc.).
Mimo przedłużającej się zimy, która utrudniała uruchamianie nowych placówek, Biedronka otworzyła 22 kolejne sklepy. Jeronimo Martins podtrzymało jednocześnie plany otwarcia w Polsce w całym bieżącym roku 290 sklepów.