Na koniec marca 2012 r. liczba ta wyniosła 51,24 mln, podano także.

GUS podał także, że liczba ludności Polski w lutym br. wynosiła 38,52 mln.