W dniu dzisiejszym otrzymałem nominację na stanowisko Ministra Skarbu. Dziękuję Premierowi Tuskowi za okazane mi zaufanie – napisał dwie godziny temu na swoim profilu na facebooku desygnowany na nowego ministra skarbu państwa Włodzimierz Karpiński, dotychczasowy sekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. To jak dotychczas największy sukces nominata.

Nowa nominacja może zaskakiwać – Tusk wybrał kandydata z drugiego szeregu, nie zajmującego się dotychczas problematyką prywatyzacyjną.

Jedno jest pewne, ten od trzech kadencji poseł Platformy Obywatelskiej na pewno nie zaskoczy w niczym premiera. Szczególnie w tak newralgicznej branży, jaką jest energetyka.

Tak można sądzić po pierwszej, bardzo ostrożnej wypowiedzi ministra dla Radia Lublin, w której gładko stwierdza, że rząd ma swoje określone strategie, jeśli chodzi o szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne i jest to sprawa kluczowa z punktu widzenia polskiej gospodarki.

Niewiele wyjaśnia również stwierdzenie ministra, że sektor energetyczny ma być również branżą, w której funkcjonują duże firmy, rozpoznawane w całym regionie.

Nowy minister z Puław

Przyszły minister skarbu z administracja związany jest od 1994 r. W latach 1994-2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Puław, następnie do 2005 r. był radnym miasta oraz członkiem zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” S.A,.

W latach 1986-1989 pracował w Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa Tarchomin” oraz BPT „Synteza”. Od 1990 roku, prowadził własną działalność gospodarczą.

Wykształcenie: chemik i studia podyplomowe zarządzania i prawa

Minister . jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu zarządzania i prawa UE.

Poseł na Sejm, od 2001 r związany z PO

Od 2005 roku jest posłem na Sejm z okręgu lubelskiego. Od 2001 roku jest związany z Platformą Obywatelską. Włodzimierz Karpiński już od trzech kadencji jest posłem Platformy Obywatelskiej. W 2010 r. został szefem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Włodzimierz Karpiński od 9 sierpnia 2011 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 23 listopada 2012 roku przeszedł do nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

W tym ostatnim resorcie Włodzimierz Karpiński zajmował się, jak inormuje strona internetowa ministerstwa cyfryacji, m.in. nadzorem nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna, z wyłączeniem spraw związanych z współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego; nadzorem nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem; nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego ; nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; koordynacja realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej.

Włodzimierz Karpiński ma 52 lata, jest żonaty, ma pięciu synów.