Raport przygotowany przez Instytut Ekonomiczny NBP wskazuje, że w drugim kwartale koniunktura może się jeszcze trochę osłabić. Przedsiębiorcy, którzy odpowiedzieli na ankietę przesłaną przez ekspertów, spodziewają się jednak poprawy sytuacji w ciągu kilku miesięcy - do największych optymistów należą eksporterzy. Pogorszyły się natomiast prognozy sprzedaży na rynku krajowym. Na początku roku złe nastroje odnotowano też w branży budowlanej, gdzie wiele firm miało problem z terminową spłatą kredytów.

W ciągu kilku ostatnich tygodni pogorszyły się także nastroje na rynku pracy - ponad 14 procent ankietowanych przedsiębiorców planuje zwolnienia pracowników, podczas gdy 7 i pół procent myśli o zatrudnieniu nowych.