Marzec przyniósł dalsze spadki w poziomie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (w ujęciu rocznym), choć na poziomie zbliżonym do poprzednich miesięcy, ale jednocześnie - spowolnienie wzrostu wynagrodzeń w tym sektorze w porównaniu z poprzednim miesiącem, uważają ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews. 

Ekonomiści ci spodziewają się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 0,8-3,8% r/r, przy średniej na poziomie 2,78% r/r (wobec 4,0-proc. wzrostu w lutym). 

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o płacach i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w marcu w środę, 17 kwietnia, o godz. 14.00.