To złe wiadomości dla polskiego ministra finansów. GUS zweryfikował najważniejsze dane dla gospodarki za ubiegły rok. Obniżył wzrost PKB do 1,9 proc. jednocześnie podał, że deficyt wyniósł nie 3,5 proc. ale aż 3,9 proc.

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł na koniec 2012 roku 3,9% PKB wobec 5,0% rok wcześniej, a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 55,6% PKB wobec 56,2% rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 roku ukształtował się na poziomie 62 698 mln zł, co stanowi -3,9% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 886.779 mln zł, tj. 55,6% PKB" - głosi komunikat.

W ub. tygodniu "Dziennik Gazeta Prawna" podał, powołując się na źródło rządowe, że deficyt sektora rządowego i samorządowego w 2012 r. był wyższy niż prognozowane przez Ministerstwo Finansów 3,5% PKB, ale nie przekroczył 4,0%.

Przedstawiciele resortu finansów szacowali pod koniec ub.r., że deficyt w tym ujęciu wyniesie 3,4-3,5% PKB w 2012 r., a w tym roku będzie zbliżać się do 3,0%.

GUS skorygował wzrost PKB za 2012 r. w dół o 0,1 pkt proc. do 1,9 proc.

Wzrost gospodarczy Polski w cenach stałych roku poprzedniego wyniósł w 2012 roku 1,9% wobec wcześniej szacowanych 2,0%, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jednocześnie wzrost PKB za 2011 r. został skorygowany do 4,5% z wcześniej szacowanych 4,3%.

GUS podał też, że wartość nominalna PKB w 2012 r. wyniosła 1.595.263,9 mln zł wobec 1.528.127,2 mln zł rok wcześniej.

"W stosunku do skorygowanej wersji opublikowanej we wrześniu 2012 r. realny wzrost PKB w 2011 roku był wyższy o 0,2 pkt proc. i wyniósł 4,5%. W całym 2012 roku, w porównaniu do szacunku wstępnego opublikowanego w styczniu br., wzrost realny PKB był niższy o 0,1 pkt proc. i wyniósł 1,9%" - głosi komunikat.

"Prezentowane dane dotyczące produktu krajowego brutto i jego elementów zostały zrewidowane w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu:

1. dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2011 rok;

2. uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2012, dotyczących finansów przedsiębiorstw, sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych o handlu zagranicznym w zakresie towarów i usług, a także innych, głównie ze źródeł administracyjnych" - czytamy dalej.

GUS podał też, że wzrost PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) w ujęciu rocznym w kolejnych kwartałach 2012 r. wyniósł odpowiednio: 3,5%; 2,3%; 1,3% i 0,7%. Natomiast wzrost wyrównany sezonowo wyniósł odpowiednio: 3,4%; 2,2%; 1,7% i 0,7%.

"Obecnie trwają prace nad weryfikacją niefinansowych rachunków kwartalnych wg sektorów instytucjonalnych za lata 2011-2012. Zostaną one opublikowane do końca maja 2013 roku" - poinformował także GUS w komunikacie.

Urząd tłumaczy, że taka procedura stosowana jest od początku opracowywania przez GUS kwartalnych niefinansowych rachunków wg sektorów instytucjonalnych, zgodnie z którą weryfikacja w układzie sektorowym następuje po oficjalnym zatwierdzeniu przez Eurostat wyników marcowej notyfikacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.