Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł na koniec 2012 roku 3,9% PKB wobec 5,0% rok wcześniej, a zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 55,6% PKB wobec 56,2% rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). 

"Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2012 roku ukształtował się na poziomie 62 698 mln zł, co stanowi -3,9% PKB, natomiast dług publiczny wyniósł 886.779 mln zł, tj. 55,6% PKB" - głosi komunikat. 

W ub. tygodniu "Dziennik Gazeta Prawna" podał, powołując się na źródło rządowe, że deficyt sektora rządowego i samorządowego w 2012 r. był wyższy niż prognozowane przez Ministerstwo Finansów 3,5% PKB, ale nie przekroczył 4,0%. 

Przedstawiciele resortu finansów szacowali pod koniec ub.r., że deficyt w tym ujęciu wyniesie 3,4-3,5% PKB w 2012 r., a w tym roku będzie zbliżać się do 3,0%.  

GUS skorygował wzrost PKB za 2012 r. w dół o 0,1 pkt proc. do 1,9 proc.

Wzrost gospodarczy Polski w cenach stałych roku poprzedniego wyniósł w 2012 roku 1,9% wobec wcześniej szacowanych 2,0%, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jednocześnie wzrost PKB za 2011 r. został skorygowany do 4,5% z wcześniej szacowanych 4,3%.

GUS podał też, że wartość nominalna PKB w 2012 r. wyniosła 1.595.263,9 mln zł wobec 1.528.127,2 mln zł rok wcześniej.

"W stosunku do skorygowanej wersji opublikowanej we wrześniu 2012 r. realny wzrost PKB w 2011 roku był wyższy o 0,2 pkt proc. i wyniósł 4,5%. W całym 2012 roku, w porównaniu do szacunku wstępnego opublikowanego w styczniu br., wzrost realny PKB był niższy o 0,1 pkt proc. i wyniósł 1,9%" - głosi komunikat.

"Prezentowane dane dotyczące produktu krajowego brutto i jego elementów zostały zrewidowane w stosunku do poprzednio publikowanych z tytułu:

1. dokonania ostatecznego szacunku PKB za 2011 rok;

2. uwzględnienia pełniejszych informacji o wynikach dla całego roku 2012, dotyczących finansów przedsiębiorstw, sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych o handlu zagranicznym w zakresie towarów i usług, a także innych, głównie ze źródeł administracyjnych" - czytamy dalej.

GUS podał też, że wzrost PKB niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) w ujęciu rocznym w kolejnych kwartałach 2012 r. wyniósł odpowiednio: 3,5%; 2,3%; 1,3% i 0,7%. Natomiast wzrost wyrównany sezonowo wyniósł odpowiednio: 3,4%; 2,2%; 1,7% i 0,7%.

"Obecnie trwają prace nad weryfikacją niefinansowych rachunków kwartalnych wg sektorów instytucjonalnych za lata 2011-2012. Zostaną one opublikowane do końca maja 2013 roku" - poinformował także GUS w komunikacie.

Urząd tłumaczy, że taka procedura stosowana jest od początku opracowywania przez GUS kwartalnych niefinansowych rachunków wg sektorów instytucjonalnych, zgodnie z którą weryfikacja w układzie sektorowym następuje po oficjalnym zatwierdzeniu przez Eurostat wyników marcowej notyfikacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.