Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1-0,2% wzrostu w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 3,1% w strefie euro i o 2,5% w całej UE.