Produkcja przemysłowa kontynuowała spadki (w ujęciu r/r) w marcu i były one nieco głębsze niż w poprzednim miesiącu. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, produkcja zmniejszyła się w ostatnim miesiącu średnio o 2,7% r/r. Jednocześnie deflacja cen producentów (PPI) uległa zwiększeniu - według analityków, wskaźnik spadł w marcu średnio o 0,6% r/r.

Analitycy ankietowani przez ISBnews szacują spadki produkcji sprzedanej przemysłu w marcu na 1,4-4,6% przy średniej w wysokości 2,66% spadku (wobec spadku o 2,1% r/r w lutym br.).

Według nich, produkcja budowlana w ostatnim miesiącu odnotowała spadek o ok. 16,90% (prognozy od -12,0% do -25,5%) wobec spadku o 11,4% r/r w lutym.

Ekonomiści spodziewają się, że deflacja producentów w ostatnim miesiącu wyniosła od 0,3% r/r do 0,8% r/r, przy średniej na poziomie 0,64% r/r (wobec -0,4% r/r w lutym).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o produkcji i PPI za marzec w czwartek, 18 kwietnia, o godz. 14.00.