"Rewizja perspektywy odzwierciedla nasze oczekiwania, według których rządowi Cypru uda się uzgodnić warunki wynoszącej do 10 mld euro pomocy finansowej z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz, że pierwsza transza pożyczki z tego programu zostanie udostępniona na czas, by rząd mógł dokonać spłaty euroobligacji zapadających 4 lipca" - głosi komunikat.

Bazowy scenariusz S&P zakłada, że Cypr pozostanie członkiem strefy euro.