Dziewięciu ekonomistów uwzględnionych z zestawieniu ISBnews spodziewa się pozostawienia stóp procentowych na niezmienionych poziomach.

W marcu RPP obniżyła stopy procentowe mocniej, niż oczekiwano - o 50 pb wobec spodziewanych 25 pb. W komunikacie po swoim posiedzeniu Rada napisała, że "marcowa decyzja stanowi dopełnienie rozpoczętego w listopadzie 2012 r. cyklu łagodzenia polityki pieniężnej". Później jednak jej przedstawiciele sygnalizowali, że jeśli rzeczywistość gospodarcza jest inna niż w projekcji banku centralnego, nie można będzie wykluczyć nawet dalszego luzowania polityki pieniężnej.

Dwudniowe posiedzenie RPP rozpoczęło się we wtorek, a decyzja zostanie ogłoszona w środę we wczesnych godzinach popołudniowych.