Zmiany stóp procentowych będą uzależnione od sytuacji gospodarczej Polski i poziomu inflacji - podał NBP w komunikacie.

Informacje, którymi dysponuje Rada Polityki Pieniężnej, potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszy brak presji płacowej i inflacyjnej. W kolejnych kwartałach możliwa jest stopniowa poprawa koniunktury.

Decyzje rady w kolejnych miesiącach będą zależeć od oceny napływających informacji z punktu widzenia poziomu inflacji w średnim okresie, wyraźnie poniżej celu inflacyjnego oraz sytuacji w realnej gospodarce.

Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,25 procent rocznie. Jest ona efektem pięciu obniżek, o których zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej w czasie swoich poprzednich posiedzeń.