KRRiT wydała oficjalne oświadczenie w sprawie połączenia n-ki i Cyfry+. Prezes Rady Jan Dworak krytykuje w nim nC+ i wyraża poparcie dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które rozpoczęło postępowanie w sprawie platformy.

KRRiT uznała, że jednostronne zmiany wprowadzone w umowach z abonentami po połączeniu n-ki i Cyfry+ "nie uwzględniły potrzeb odbiorców i społecznych oczekiwań w zakresie korzystania z pluralistycznej zawartości mediów elektronicznych" i były wyrazem braku szacunku dla klientów.

Prezes KRRiT popiera również postępowanie, jakie UOKiK prowadzi w sprawie ITI Neovision, które jest właścicielem platformy n. Według Jana Dworaka, nalezy niezwłocznie ustalić, czy zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów. "Klienci powinni mieć prawną gwarancję obowiązywania kontraktu na stałych warunkach przez cały okres trwania umowy, zaś osiąganie sukcesu gospodarczego nie może odbywać się kosztem odbiorców, ani wpływać ograniczająco na realizację ich społeczno-kulturowych potrzeb" - czytamy w oświadczeniu KRRiT.

nC+ powstała w wyniku połączenia Cyfry+ oraz platformy ‘n’. 51 proc. udziałów w nowo powstałej spółce posiada grupa Canal +, właścicielem 32 proc. jest TVN, a 17 proc. zachowała spółka UPC Polska. W 2012 roku telewizja ‘n’ miała ponad 1 milion abonentów, podczas gdy z usług Cyfry+ korzystało około 1,5 miliona klientów.
Reklama