Wartość kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 3,9% do 273,28 mld zł, zaś wartość kredytów dla gospodarstw domowych wzrosła w tym okresie o 2,9% do 535,09 mld zł.

Portfel kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych zwiększył się o 4,7% do 324,52 mld zł na koniec lutego, przy czym wartość kredytów w walucie obcej sięgnęła 178,14 mld zł (spadek o 4,6 % r/r), a w złotych wzrosła o 18,8% do 146,38 mld zł na koniec lutego 2013 r.

Wartość kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych spadła o 4,4% w skali roku do 121,88 mld zł.

Wartość kredytów ze stwierdzoną utratą wartości ogółem wzrosła o 9,2% do  72,646  na koniec lutego br.

Wartość depozytów przedsiębiorstw spadła o 5,5% do 180,58 mld zł, , zaś wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 8,8%  w skali roku do 529,63 mld zł.