Według Fitcha, średnioważony wzrost PKB dla pięciu krajów regionu CEE (Bułgarii, Czech, Węgier, Polski i Rumunii) wyniesie w tym roku 1,2% wobec 0,6% w 201 2 r.

"Prognozujemy, że wzrost PKB w CEE-5 zwiększy się do 2,5% w 2014 r., wraz z przyspieszeniem popytu krajowego i szybszym tempem odbicia w strefie euro (największym partnerze handlowym i finansowym CEE-5)" - czytamy w raporcie.

Najszybszy wzrost spośród krajów CEE-5 odnotuje Polska, wynika z prognoz agencji.

Fitch prognozuje, że gospodarka strefy euro skurczy się w rym roku o 0,5% (podobnie, jak w ub.r.), zaś w 2014 r. odnotuje wzrost o 1,0%.