Na początku lutego Czerwona Torebka podpisała list intencyjny dotyczący przejęcia sklepu internetowego Merlin.pl w drodze aportu akcji Merlin.pl. Strony ustaliły, iż spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję do 1.551.424 akcji. Nowe akcje powinny być w całości pokryte akcjami stanowiącymi 100% akcji spółki Merlin.pl. 

Dla Grupy Czerwona Torebka pozyskanie Merlin.pl, silnej i rozpoznawalnej marki w branży e-commerce oznacza istotne zwiększenie perspektyw rozwoju. Sklep Merlin.pl natomiast poprzez platformę dla handlu detalicznego Czerwona Torebka, zyska możliwość szybkiej rozbudowy sieci nawet do 4.500 punktów odbioru osobistego. 

Sieć Czerwonej Torebki ma stanowić ogólnopolską platformę dla handlu detalicznego bazującą na ustandaryzowanych obiektach handlowych wybudowanych w atrakcyjnych komercyjnie lokalizacjach w średnich i małych miastach oraz na osiedlach mieszkaniowych dużych miast na terenie całego kraju. Grupa planuje wybudowanie do 2021 r. 1.882 pasaży Czerwona Torebka o łącznej powierzchni 1.211,5 tys. m2. Koszt tej inwestycji oszacowano na ok. 4,5 mld zł.