Międzynarodowy Fundusz Walutowy chce pożyczyć Cyprowi miliard euro. To efekt zawartego wczoraj porozumienia, zgodnie z którym "trójka", czyli Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zgodziły się udzielić temu krajowi kredytu w wysokości 10 miliardów euro.

Porozumienie o pożyczce, zostanie przedłożone do akceptacji Radzie Administracyjnej Funduszu , na początku maja. Dyrektor zarządzająca MFW, Christine Lagarde, powiedziała, że władze Cypru podjęły ambitny, wieloletni program reform, który ma ustabilizować system finansowy.
Cypryjski rząd zgodził się między innymi na odpisanie od tzw. dużych depozytów - powyżej 100 tysięcy euro - w dwóch największych bankach od 40 do 80 procent.

37,5 procent wartości każdego takiego depozytu będzie przekształcane na akcje Banku Cypru. 22, 5 procent będzie zarezerwowane na wypadek, gdyby bank potrzebował dodatkowego finansowania. Z pozostałych 40 procent większa część będzie zamrożona, 10 procent sumy depozytu zostanie klientom zwrócone.