PKO Bank Polski przedstawił średnioterminową strategię na lata 2013-2015, która zakłada m.in. akwizycje w Polsce i za granicą oraz zawieranie aliansów strategicznych, a także sprzedaż spółek z grupy, które nie stanowią core biznesu.

PKO BP zakłada osiągnięcie zwrotu z kapitałów ROE powyżej 15% oraz wskaźnika koszty do dochodów na poziomie poniżej 45% do końca 2015 roku. Jednym z ambitniejszych celów jest obniżenie kosztów ryzyka do poziomu 120 pb.

PKO BP chce być nadal liderem na rynku

"Podstawą wyjścia dla nowej strategii jest to, że jesteśmy liderem w polskiej bankowości - zarówno jeśli chodzi dochodowość, zysk, jak i wielkość, jesteśmy numerem jeden. Warto jednak przypomnieć, że poprzednia strategia była realizowana w bardzo dobrym dla Polski otoczeniu makroekonomicznym, choć rok 2012 nie był najlepszy z tych trzech lat, a przeciwnie - najgorszy. To zmienia perspektywy wzrostu biznesu i sumy bilansowej w kolejnych latach. Warunki makro są determinantem dla wielu możliwości biznesowych dla naszego banku" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej.

Atuty PKO BP

"Chcemy wzmacniać silne strony banku: największa marka, największa baza klientów, największa sieć dystrybucji, siła kapitałowa, stabilna baza finansowania, wysoka wydajność kosztowa. Chcemy budować nowe przewagi konkurencyjne, szczególnie w obszarze dystrybucji, aby zapewnić najlepszą jakość wiedzy o kliencie. Kolejny element to są innowacje i płatności, efektywne zarządzanie ryzykiem. Tam, gdzie dostrzegamy potencjał do poprawy to są koszty ryzyka. To będzie jeden z istotniejszych obszarów w nowej strategii" - powiedział dyrektor zarządzający PKO BP ds. strategii i inwestycji Paweł Borys.

Prezes poinformował, że w bankowości korporacyjnej bank stawia na bankowość relacyjną i segmentowy model obsługi. Bank będzie także rozwijał bankowość transakcyjną w korporacjach.

"Powołaliśmy departament klienta strategicznego w ub. roku. W tym roku ruszyła zmiana polegająca na utworzeniu 32 regionalnych centrów korporacyjnych. Obie są podstawą relacji w różnych regionach, spłaszczamy strukturę decyzyjną, decentralizujemy ją. W tym roku będziemy nadal nad tym pracować, obejmie to także inny model pracy doradców" - powiedział Jagiełło.

W segmencie detalicznym podstawowym celem na najbliższe lata jest poprawa efektywności i cross-sellingu

"Tu będziemy pracować nad trzema elementami: klientocentryczność, poprawa efektywności dystrybucji, innowacyjność i dywersyfikacja przychodów. Będziemy dążyli do poprawy sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji. Kredyt gotówkowy, karta kredytowa, linie odnawialne – to będą produkty, które będziemy rozwijać, myślimy także o zbudowaniu kompetencji w obszarze kredytów ratalnych" – powiedział wiceprezes Jacek Obłękowski.

Jak poradzić sobie z niskimi stopami procentowymi

Obłękowski powiedział, że w związku z tym, że bank przez długi czas będzie działać, podobnie jak konkurenci, w środowisku niskich stóp procentowych , musi szukać przychodów pozaodsetkowych. Jednym ze źródeł takich przychodów jest bancassurance.

"Chcemy zdynamizować działalności w bancassuracce, bo obecny model powoli się wyczerpuje, chcemy być tez bardziej aktywni w obszarze produktów inwestycyjnych" – powiedział Obłękowski.

Bank zapowiada alianse strategiczne

PKO BP ocenia, że alianse strategiczne mogą być efektywną kapitałowo i operacyjnie dźwignią rozwoju banku w kolejnych latach. Dlatego bank szuka nowego modelu współpracy z ubezpieczycielami, prowadzi rozmowy w sprawie joint-venture w spółce e-Service. Jednocześnie bank będzie sukcesywnie pozbywał się spółek z grupy, które nie stanowią wartości dodanej w grupie, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

"Chcemy, żeby nasza organizacja rozwijała się również poprzez współpracę. Nie aspirujemy do tego, żeby robić wszystko i wszędzie - i taką współpracę chcemy znaleźć w obszarze płatności. Jesteśmy w procesie znalezienia partnera, który wziąłby na siebie ciężar rozwoju technologicznego. My będziemy odpowiedzialni za relacje z merchantami, a za stronę technologiczną odpowiadałby partner" - powiedział Jagiełło.

"Mamy nadzieje, że ten proces zamkniemy w II kw. tego roku. Jeśli chodzi o inne spółki z grupy PKO BP, to nie mamy sprecyzowanych planów co do terminów sprzedaży" - dodał prezes.

Bank do końca roku zamierza wypracować nowy model współpracy z ubezpieczycielami w ramach bancassurance

"Po analizie w ub. roku doszliśmy do wniosku, ze model z 12 firmami ubezpieczeniowymi jest nieefektywny. Rozpoczęliśmy rozmowy w celu zmiany tego modelu i jesteśmy w fazie wyboru jednego, który byłby albo joint-venture między PKO BP i jedną firmą, albo współpracą z dwoma, trzema partnerami. Chcemy, aby proces wyboru tego modelu zakończył się do końca tego roku" - powiedział Jagiełło.

Poinformował także, że bank chce zakończyć rozmowy z Pocztą Polską w sprawie propozycji aliansu strategicznego.

"Propozycję aliansu złożyliśmy również Poczcie Polskiej. Chcemy, by w ciągu kilku miesięcy ten 'serial' się zakończył" - powiedział prezes.

Bank sprzeda ukraińskie spółki

Zarząd PKO BP poinformował, także, że planuje sprzedaż dwóch spółek z grupy ukraińskiego Kredobanku, niezwiązanych z podstawową działalnością, oraz wyjście z Qualia Development.

"Chcemy pozbyć się spółek nie będących core'owym biznesem, również spółek na Ukrainie. Chcemy wyjść z Qualia Development by nie konkurować na rynku budowy nieruchomości z naszymi klientami" - poinformował wiceprezes Jakub Papierski.

Na rynku ukraińskim PKO BP zamierza sprzedać spółkę InterRisk, która prowadzi działalność windykacyjną oraz spółkę Prywatne Inwestycje Sp. z o.o.

Papierski dodał, że należąca do grupy PKO BP spółka informatyczna Platforma Inteligo zostanie wchłonięta przez Inteligo - internetowe ramię PKO BP.

Akwizycje w Polsce oraz w Europie Środkowej

Bank poinformował, że będzie aktywnie podchodził do akwizycji na rynku krajowym, a potencjalne cele akwizycyjne to głównie małe i średnie banki.

"Na rynku polskim chcemy być organizacją, która wykorzysta spowolnienie dynamiki wzrostu rynku i, jeśli będzie okazja, to chcemy bank mający segment affluent przejąć. Jest kilka podmiotów na rynku polskim, które rozważają, albo będą zmuszone do rozważenia wyjścia z Polski, ale uchylam się od odpowiedzi na pytanie, z kim, kiedy i w jakich okolicznościach przyrody ewentualnie prowadzimy rozmowy" - powiedział Jagiełło .

Dodał, że do przejęć za granicą bank ma podejście oportunistyczne, a potencjalne cele akwizycji będą zależeć od sytuacji właścicieli banków oraz oceny atrakcyjności inwestycji.

Na celowniku TFI, OFE

Wiceprezes Jakub Papierski poinformował agencję ISBnews, że PKO BP chce przejąć towarzystwo funduszy inwestycyjnych na rynku polskim o wartości aktywów pod zarządzaniem w wysokości co najmniej kilku miliardów złotych i - jeśli wyklaruje się sytuacja wokół funduszy emerytalnych - również zwiększyć swoją obecność poprzez akwizycję OFE.

"Jesteśmy zainteresowani przejęciem TFI w Polsce, bo chcemy znacznie zwiększyć swoją obecność w segmencie zarządzania aktywami. Nie interesuje nas mała spółka, ale podmiot, który ma co najmniej kilka miliardów złotych aktywów pod zarządzaniem. Ten biznes nabrał w banku wiatru w żagle od początku roku i myślę, że kilkanaście kolejnych miliardów aktywów dołożymy do niego w tym roku. Również skłonność klientów do lokowania środków w funduszach zwiększy się ze względu na niskie stopy procentowe. Potencjał tego rynku jest rosnący" - powiedział ISBnews Papierski.