PKO Bank Polski będzie aktywnie poszukiwał możliwości nieorganicznego rozwoju w Polsce oraz w Europie Środkowej poprzez przejęcia lub alianse, poinformował bank w strategii średnioterminowej na lata 2013-2015.

PKO Bank Polski przedstawił średnioterminową strategię na lata 2013-2015, która zakłada m.in. akwizycje w Polsce i za granicą oraz zawieranie aliansów strategicznych, a także sprzedaż spółek z grupy, które nie stanowią core biznesu.

PKO BP zakłada osiągnięcie zwrotu z kapitałów ROE powyżej 15% oraz wskaźnika koszty do dochodów na poziomie poniżej 45% do końca 2015 roku. Jednym z ambitniejszych celów jest obniżenie kosztów ryzyka do poziomu 120 pb.

PKO BP chce być nadal liderem na rynku

"Podstawą wyjścia dla nowej strategii jest to, że jesteśmy liderem w polskiej bankowości - zarówno jeśli chodzi dochodowość, zysk, jak i wielkość, jesteśmy numerem jeden. Warto jednak przypomnieć, że poprzednia strategia była realizowana w bardzo dobrym dla Polski otoczeniu makroekonomicznym, choć rok 2012 nie był najlepszy z tych trzech lat, a przeciwnie - najgorszy. To zmienia perspektywy wzrostu biznesu i sumy bilansowej w kolejnych latach. Warunki makro są determinantem dla wielu możliwości biznesowych dla naszego banku" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej.

Atuty PKO BP

"Chcemy wzmacniać silne strony banku: największa marka, największa baza klientów, największa sieć dystrybucji, siła kapitałowa, stabilna baza finansowania, wysoka wydajność kosztowa. Chcemy budować nowe przewagi konkurencyjne, szczególnie w obszarze dystrybucji, aby zapewnić najlepszą jakość wiedzy o kliencie. Kolejny element to są innowacje i płatności, efektywne zarządzanie ryzykiem. Tam, gdzie dostrzegamy potencjał do poprawy to są koszty ryzyka. To będzie jeden z istotniejszych obszarów w nowej strategii" - powiedział dyrektor zarządzający PKO BP ds. strategii i inwestycji Paweł Borys.

Prezes poinformował, że w bankowości korporacyjnej bank stawia na bankowość relacyjną i segmentowy model obsługi. Bank będzie także rozwijał bankowość transakcyjną w korporacjach.

"Powołaliśmy departament klienta strategicznego w ub. roku. W tym roku ruszyła zmiana polegająca na utworzeniu 32 regionalnych centrów korporacyjnych. Obie są podstawą relacji w różnych regionach, spłaszczamy strukturę decyzyjną, decentralizujemy ją. W tym roku będziemy nadal nad tym pracować, obejmie to także inny model pracy doradców" - powiedział Jagiełło.

W segmencie detalicznym podstawowym celem na najbliższe lata jest poprawa efektywności i cross-sellingu

"Tu będziemy pracować nad trzema elementami: klientocentryczność, poprawa efektywności dystrybucji, innowacyjność i dywersyfikacja przychodów. Będziemy dążyli do poprawy sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji. Kredyt gotówkowy, karta kredytowa, linie odnawialne – to będą produkty, które będziemy rozwijać, myślimy także o zbudowaniu kompetencji w obszarze kredytów ratalnych" – powiedział wiceprezes Jacek Obłękowski.

Jak poradzić sobie z niskimi stopami procentowymi

Obłękowski powiedział, że w związku z tym, że bank przez długi czas będzie działać, podobnie jak konkurenci, w środowisku niskich stóp procentowych , musi szukać przychodów pozaodsetkowych. Jednym ze źródeł takich przychodów jest bancassurance.

"Chcemy zdynamizować działalności w bancassuracce, bo obecny model powoli się wyczerpuje, chcemy być tez bardziej aktywni w obszarze produktów inwestycyjnych" – powiedział Obłękowski.

Bank zapowiada alianse strategiczne

PKO BP ocenia, że alianse strategiczne mogą być efektywną kapitałowo i operacyjnie dźwignią rozwoju banku w kolejnych latach. Dlatego bank szuka nowego modelu współpracy z ubezpieczycielami, prowadzi rozmowy w sprawie joint-venture w spółce e-Service. Jednocześnie bank będzie sukcesywnie pozbywał się spółek z grupy, które nie stanowią wartości dodanej w grupie, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

"Chcemy, żeby nasza organizacja rozwijała się również poprzez współpracę. Nie aspirujemy do tego, żeby robić wszystko i wszędzie - i taką współpracę chcemy znaleźć w obszarze płatności. Jesteśmy w procesie znalezienia partnera, który wziąłby na siebie ciężar rozwoju technologicznego. My będziemy odpowiedzialni za relacje z merchantami, a za stronę technologiczną odpowiadałby partner" - powiedział Jagiełło.

"Mamy nadzieje, że ten proces zamkniemy w II kw. tego roku. Jeśli chodzi o inne spółki z grupy PKO BP, to nie mamy sprecyzowanych planów co do terminów sprzedaży" - dodał prezes.

Bank do końca roku zamierza wypracować nowy model współpracy z ubezpieczycielami w ramach bancassurance

"Po analizie w ub. roku doszliśmy do wniosku, ze model z 12 firmami ubezpieczeniowymi jest nieefektywny. Rozpoczęliśmy rozmowy w celu zmiany tego modelu i jesteśmy w fazie wyboru jednego, który byłby albo joint-venture między PKO BP i jedną firmą, albo współpracą z dwoma, trzema partnerami. Chcemy, aby proces wyboru tego modelu zakończył się do końca tego roku" - powiedział Jagiełło.

Poinformował także, że bank chce zakończyć rozmowy z Pocztą Polską w sprawie propozycji aliansu strategicznego.

"Propozycję aliansu złożyliśmy również Poczcie Polskiej. Chcemy, by w ciągu kilku miesięcy ten 'serial' się zakończył" - powiedział prezes.

Bank sprzeda ukraińskie spółki

Zarząd PKO BP poinformował, także, że planuje sprzedaż dwóch spółek z grupy ukraińskiego Kredobanku, niezwiązanych z podstawową działalnością, oraz wyjście z Qualia Development.

"Chcemy pozbyć się spółek nie będących core'owym biznesem, również spółek na Ukrainie. Chcemy wyjść z Qualia Development by nie konkurować na rynku budowy nieruchomości z naszymi klientami" - poinformował wiceprezes Jakub Papierski.

Na rynku ukraińskim PKO BP zamierza sprzedać spółkę InterRisk, która prowadzi działalność windykacyjną oraz spółkę Prywatne Inwestycje Sp. z o.o.

Papierski dodał, że należąca do grupy PKO BP spółka informatyczna Platforma Inteligo zostanie wchłonięta przez Inteligo - internetowe ramię PKO BP.

Akwizycje w Polsce oraz w Europie Środkowej

Bank poinformował, że będzie aktywnie podchodził do akwizycji na rynku krajowym, a potencjalne cele akwizycyjne to głównie małe i średnie banki.

"Na rynku polskim chcemy być organizacją, która wykorzysta spowolnienie dynamiki wzrostu rynku i, jeśli będzie okazja, to chcemy bank mający segment affluent przejąć. Jest kilka podmiotów na rynku polskim, które rozważają, albo będą zmuszone do rozważenia wyjścia z Polski, ale uchylam się od odpowiedzi na pytanie, z kim, kiedy i w jakich okolicznościach przyrody ewentualnie prowadzimy rozmowy" - powiedział Jagiełło .

Dodał, że do przejęć za granicą bank ma podejście oportunistyczne, a potencjalne cele akwizycji będą zależeć od sytuacji właścicieli banków oraz oceny atrakcyjności inwestycji.

Na celowniku TFI, OFE

Wiceprezes Jakub Papierski poinformował agencję ISBnews, że PKO BP chce przejąć towarzystwo funduszy inwestycyjnych na rynku polskim o wartości aktywów pod zarządzaniem w wysokości co najmniej kilku miliardów złotych i - jeśli wyklaruje się sytuacja wokół funduszy emerytalnych - również zwiększyć swoją obecność poprzez akwizycję OFE.

"Jesteśmy zainteresowani przejęciem TFI w Polsce, bo chcemy znacznie zwiększyć swoją obecność w segmencie zarządzania aktywami. Nie interesuje nas mała spółka, ale podmiot, który ma co najmniej kilka miliardów złotych aktywów pod zarządzaniem. Ten biznes nabrał w banku wiatru w żagle od początku roku i myślę, że kilkanaście kolejnych miliardów aktywów dołożymy do niego w tym roku. Również skłonność klientów do lokowania środków w funduszach zwiększy się ze względu na niskie stopy procentowe. Potencjał tego rynku jest rosnący" - powiedział ISBnews Papierski."Niewykluczone, że do transakcji mogłoby dojść jeszcze w tym roku" – dodał wiceprezes.

Papierski poinformował, że bank jest także zainteresowany zwiększeniem swojej obecności na rynku OFE.

"Przyglądamy się również temu rynkowi i jak tylko ucichnie ostatnia burza dotycząca OFE, wrócimy do pomysłu, aby powiększyć naszą obecność na tym rynku przez akwizycję. Ja nie wierzę, że dojdzie do likwidacji funduszy emerytalnych, ale pewne zmiany w systemie zajdą" - zaznaczył Papierski.

Skąd pieniądze na akwizycje

Wiceprezes poinformował, że bank na razie nie planuje emisji obligacji, pomimo sprzyjających warunków rynkowych.

"Powody naszych wcześniejszych emisji były związane z refinansowaniem istniejącego portfela kredytowego. Wszystkie następne emisje będą związane z finansowaniem nowej akcji kredytowej, bądź w związku z akwizycją. Nie będziemy wychodzić na rynek teraz tylko dlatego, że warunki rynkowe są dobre i jest tanio" - zaznaczył Papierski.

Rozwój rynku kredytów i depozytów

PKO BP zakłada, że rynek kredytów będzie rósł w tempie 5,8%, a rynek depozytów o 5,6% średniorocznie do 2015 roku, poinformował bank w prezentacji strategii. Instytucja oczekuje spadku dynamiki rynku o blisko 30% do 2015 roku w porównaniu z okresem 2010-2012.

"Sektor podlega bardzo szybkiej transformacji, otoczenie gospodarcze jest dosyć niestabilne. Będzie to okres trzech lat z niższą dynamiką wzrostu PKB – ok. jedną trzecią niższą niż w trzech ostatnich latach, zakładamy 2,5% wzrostu PKB średniorocznie. Będziemy działać w środowisku niższych stóp i niższej inflacji, co będzie miało przełożenie na niższe marże" –powiedział dyrektor ds. strategii w PKO BP Paweł Borys podczas prezentacji strategii.

Bank podał, że w efekcie niższych stóp procentowych zakładane jest ożywienie rynku kredytowego w latach 2014-2015, w tym odwrócenie negatywnego trendu w consumer finance.

"Zakładamy, że średniorocznie wzrost kredytów na rynku wyniesie ok. 5%, depozytów 5,5% w porównaniu do dużo wyższych dynamik z ostatnich trzech lat. Rynek kredytów gotówkowych będzie się poprawiał, jego dynamika będzie dodatnia. Zakładamy też 10-proc. wzrost kredytów mieszkaniowych, głównie dzięki kredytom złotowym, bo dynamika w kredytach mieszkaniowych walutowych będzie ujemna. W segmencie korporacji oczekujemy wzrostów na poziomie ok. 7%, natomiast w segmencie MSP pojawiła się perspektywa gwarancji z BGK dla MSP, co może poprawić dynamikę" - powiedział Borys.

Bank podał, że oczekiwana jest stabilna sytuacja płynnościowa w sektorze – dynamika depozytów powinna być zbliżona do kredytów, powodując utrzymanie się wskaźnika kredyty/depozyty w sektorze na poziomie poniżej 110%.

"Prognozowany wzrost depozytów na rynku wyniesie 5,6% w latach 2013-2015, w tym depozytów klientów detalicznych 6,2%, a podmiotów instytucjonalnych 4,8%" – podał bank.

"Spodziewamy się, że kredyty w naszym banku wzrosną o 3-4%, jeśli chodzi o depozyty - o 4-5%" - powiedział Borys.

Sektor bankowy musi się przygotować do zdecydowanie wolniejszego wzrostu

Bank podał, że oczekuje w latach 2013-2015 spadku dynamiki rynku bankowego o blisko 30% w porównaniu do lat 2010-2012.

PKO BP prognozuje, że do 2020 roku wzrost wolumenów sektora bankowego w Polsce będzie wynosił średniorocznie 5-6% , a zyski banków będą rosły o 4-5%. Najbliższe lata przyniosą także rosnącą presję na marże oraz niższy koszt ryzyka. Banki będą też w większym zakresie finansowały się długoterminowymi depozytami i obligacjami.

Bank prognozuje przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce począwszy od 2013 roku, przy założeniu stabilizacji sytuacji gospodarczej w strefie euro w perspektywie dwóch lat.

Aktywa PKO BP będą rosły o 4-5% średniorocznie do 2015 r.

"Efektem realizacji nowej strategii w perspektywie trzech najbliższych lat będzie ponadto wzrost aktywów o ok. 4-5% średniorocznie, utrzymanie wysokiej dochodowości w środowisku niższych stóp procentowych, utrzymanie dynamiki kosztów na poziomie inflacji. Strategia zakłada umocnienie sieci dystrybucji w tzw. Polsce powiatowej oraz w atrakcyjnych lokalizacjach dużych miast" – podał bank w prezentacji.

Bank chce być liderem we wszystkich istotnych segmentach rynku i posiadać udziały rynkowe na poziomie 17% w rynku kredytów oraz 18% udziałów w depozytach, poinformował bank w prezentacji.

Wskaźnik utraty klientów ma być niższy niż średnia w sektorze.

W zakresie płynności bank chce osiągnąć poziom kredytów do depozytów na poziomie poniżej 98%.

PKO BP zakłada w nowej średnioterminowej strategii na lata 2013-2015 zwrot z kapitałów ROE powyżej 15% oraz wskaźnik koszty do dochodów na poziomie poniżej 45% do końca 2015 roku.

Bank będzie miał "umiarkowany apetyt na ryzyko" i chce utrzymywać koszt ryzyka na poziomie 1,20 pkt proc. - w długim terminie 100-120 punktów bazowych. Na koniec 2012 r. koszt ten sięgnął 140 p.b. wobec 0,8% w grupie porównawczej banków.

"To, co wydaje się ambitnym celem, to redukcja kosztów bazowych do 120 p.b. W poprzedniej strategii dowieźliśmy wszystkie wskaźniki, które zapowiadaliśmy. Tym razem chcemy zrobić tak samo. Patrząc na nasz bilans – największy w Polsce, możemy na bazie nowej strategii wycisnąć więcej. Mając ponad 200 mld zł aktywów jesteśmy w stanie pokazać wartość dodaną dla akcjonariuszy" - powiedział wiceprezes Bartosz Drabikowski.

Wskaźnik adekwatności kapitałowej będzie utrzymywany na poziomie powyżej 12% zaś Core Tier 1 na poziomie powyżej 11%.

PKO BP CHCE WYPŁACAĆ DYWIDENDĘ W KOLEJNYCH LATACH

"PKO BP płacił dywidendę, zapłaci za 2012, natomiast w przyszłości chcemy wypłacać dywidendę, ale nie znamy przyszłej sytuacji ekonomicznej, ani naszych zdolności finansowych do przejęcia, więc nie mogę odpowiedzieć na pewno: tak lub nie" - powiedział Jagiełło zapytany o to, czy bank będzie dzielił się zyskiem z akcjonariuszami w ramach obowiązywania strategii na lata 2013-2015.

Prezes poinformował, że w II połowie kwietnia bank poda, jakiej wysokości dywidendę wypłaci z zysku za 2012 r.

"W drugiej połowie kwietnia zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2012. Po akceptacji rady nadzorczej zaprezentujemy jej wartość. Nie będziemy rekomendowali całości zysku na dywidendę, jakaś jej część zostanie, aby prowadzić akcję kredytową i spełniać wymogi adekwatności kapitałowej" - dodał prezes.

Rok temu bank przyjął nową politykę dywidendy. Ponadto bank spełnia kryteria wypłaty dywidendy, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pozwalają one na wypłatę maksymalnego poziomu 75% zysku wypracowanego w 2012 r.

"Nowa polityka dywidenda oparta jest o nowe wskaźniki adekwatności kapitałowej. Bank powinien wypłacać nadwyżkę wypracowanego zysku powyżej poziomu adekwatności kapitałowej i przy zachowaniu odpowiedniego buforu, co przy zakładanym wysokim ROE powinno dawać dobry, podobny do tego co obserwowaliśmy do tej pory poziom dywidendy" - powiedział Drabikowski. "Przedziały, które są rozważane, to 0-75%" - dodał.

Z zysku za 2011 rok PKO BP wypłacił dywidendę w wysokości 1.587,50 mln zł, tj. 1,27 zł na akcję. Stanowiło to 40,15% zysku netto za 2011 rok.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,1% na koniec 2012 r. wobec 12,4% rok wcześniej.

PKO BP odnotował 3.748,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 3.807,20 mln zł zysku rok wcześniej.