Jak poinformował premier Donald Tusk na konferencji po posiedzeniu rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uchylające przepisy zobowiązujące rząd do zachowania 51 proc. PLL LOT. Jak poinformowano w komunikacie, przyjęta ustawa umożliwi zbycie wszystkich akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce PLL LOT na rzecz inwestora strategicznego. Oznacza to możliwość prywatyzacji spółki.

Premier tłumaczył na konferencji tą decyzję koniecznością ułatwienia podjęcia decyzji przez przyszłego inwestora. Nie chciał zdradzić, czy toczą się jakieś negocjacje.

Szef rządu podkreślił, że jeśli nie chcemy dalej wkładać w LOT publicznych środków, to spółka powinna zostać sprywatyzowana. Nie będzie jednak rozmów z potencjalnymi inwestorami do czasu uchwalenia ustawy.

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze LOT w spółkę prawa handlowego zakończyło się ponad 10 lat temu, dlatego obecnie zastosowanie posiadał jedynie art. 2 tej ustawy, dotyczący większościowego (51 proc.) udziału Skarbu Państwa w spółce LOT - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie wymogi dotyczące struktury własności i kontroli unijnych przewoźników lotniczych uregulowano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, obowiązuje w całości w państwie członkowskim.

W rezultacie art. 2 ustawy okazał się sprzeczny z liberalizacyjnym celem unijnego rozporządzenia i znacząco pogarszał pozycję LOT-u w stosunku do konkurentów (SP zachowywał status akcjonariusza większościowego).

Po uchyleniu ustawy pozycja negocjacyjna SP w transakcji sprzedaży akcji będzie mocniejsza.

Racjonalnie działający inwestor prywatny zawsze zainteresowany jest przejęciem pełnej kontroli nad podmiotem, w którego działalność angażuje własne aktywa - czytamy w komunikacie.

Nowa regulacja ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.