Oznacza to podtrzymanie prognoz przedstawionych w listopadowym raporcie "OECD Economic Outlook".

"Wzrost w gospodarkach wschodzących jest nadal wyraźnie szybszy (średnio) niż w krajach rozwiniętych, choć istnieje duże zróżnicowanie w zależności od kraju. Biorąc pod uwagę to, że znacząca część gospodarki światowej przypada obecnie na gospodarki wschodzące, ponownie będą one napędzać wzrost na poziomie globalnym w tym roku" - czytamy w raporcie.

OECD prognozuje, że wzrost PKB w Czechach wyniesie 0,8% w 2013 r. i 2,4% w 2014 r., zaś gospodarka Węgier skurczy się w tym roku o 0,1%, by w przyszłym roku wzrosnąć o 1,2%.