"Zarząd spółki Polskie Jadło w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 25 marca 2013 roku otrzymał informację, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowo-układowych z dniem 15.02.2013 roku stwierdził prawomocność postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, obejmującego likwidację majątku dłużnika z dnia 24 stycznia 2013 roku" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec stycznia br. Jan Kościuszko złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa w związku z zamiarem kandydowania do rady nadzorczej spółki i został wybrany na przewodniczącego RN 31 stycznia. Nowym prezesem został Janusz Głowacki.

Polskie Jadło prowadzi działalność polegającą na uruchamianiu i zarządzaniu siecią restauracji oraz sprzedaży artykułów spożywczych i wyrobów o przedłużonym terminie przydatności w formie konserw szklanych. W 2011 r. przychody spółki wyniosły 10,05 mln zł.