Kontynentalne instytucje finansowe mają sporo cech wspólnych z rządowym programem inwestycyjnym. Finansowanie inwestycji w infrastrukturę, energetykę, narzędzia finansowania i obejmowanie mniejszościowych pakietów w spółkach celowych - to podobieństwa charakteryzujące np. EBOR i Inwestycje Polskie.

Resort skarbu poinformował, że rządowy program spotkał się z dużym zainteresowaniem EBOR. Bank nie wyklucza udziałów w Polskich Inwestychach Rozwojowych, choć - jak pisze ''Puls Biznesu"- bardziej realne jest wspólne realizowanie projektów infrastrukturalnych.
Tymczasem prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaproponował, by pod koniec roku uruchomić zespół projektowy, który określi ramy współpracy z EBI. Na razie nie wiadomo jednak jaki duże byłoby dofinansowanie ze strony EBOR i EBI.