Widać to między innymi w danych na temat produkcji przemysłowej, a także budownictwie. Trudną sytuację mamy na rynku pracy. W lutym wzrosło do 14,4 procent. Bez pracy w Polsce pozostaje blisko 2 miliony 340 tysięcy osób. 

W stosunku do stycznia wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, ale najbardziej znaczący w Wielkopolsce, Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Zdecydowana większość osób bez pracy nie ma prawa do zasiłku.

Z danych GUS wynika, że w lutym 442 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie ponad 34 tysiące pracowników. 

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska podkreśla, że sytuacja gospodarcza odbija się także na wyniki finansowe przedsiębiorstw, które były gorsze niż w 2012 roku. 

Spowolnienie gospodarcze przekłada się między innymi na większą niż ostatnio skłonność Polaków do zaciskania pasa. Z danych GUS wynika, że w lutym kupiliśmy o 0,8 procent mniej towarów niż przed rokiem.