KRRiT Informuje, że nie jest autorem pisma, które otrzymują niektórzy abonenci z informacją jakoby od 1 lutego 2013 r. zniesiono konieczność rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych i opłacania abonamentu, a zastąpiono go opłatą audiowizualną. Pismo jest fałszerstwem i nigdy nie zostało wysłane z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ani z Krajowego Rejestru Długów, czytamy w specjalnie wydanym komunikacie.

Rzeczniczka Rady Katarzyna Twardowska przypomina, że niezmiennie należy respektować przepisy ustawy z 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zobowiązują one posiadaczy odbiorników do ich rejestrowania i opłacania abonamentu. Miesięczna opłata za używanie odbiornika radiowego to 5,65 złotych, a za używanie odbiornika radiowego oraz telewizyjnego - 18,65 złotych.