Niedawna decyzja Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o poluzowaniu Rekomendacji T, dotyczącej reguł udzielania kredytów konsumenckich, to potrzebne wsparcie dla gospodarki w czasach spowolnienia, uważa wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski. Według niego, ta decyzja nie zmniejszy bezpieczeństwa systemu bankowego.

Wicepremier podkreślił, że "mamy bardzo bezpieczny sektor bankowy" i dodał, że należy go wspierać w sposób antycykliczny.

"Antycykliczność polega na tym, że w dobrych czasach trochę zaciskamy parametry, a w trudnych czasach trochę je luzujemy. Uważam, że byłoby gigantycznym błędem, aby w czasach spowolnienia nie wykorzystać tego bardzo ważnego atutu" - powiedział Rostowski dziennikarzom.

"Oczywiście, w dobrych czasach będzie można znowu stopniowo, nie skokowo, te regulacje znowu zacieśnić" - dodał wicepremier.

KNF poinformowała pod koniec lutego, że wydała skierowaną do banków Rekomendację T dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Celem rekomendacji jest uelastycznienie podejścia banków do kredytowania detalicznego.

KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do 31 lipca 2013 r.

Jak wskazywał niedawno JP Morgan, dwie najważniejsze zmiany to: odejście od limitów dotyczących części rozporządzalnych dochodów, jakie mogą być przeznaczone na spłatę zadłużenia (dotychczas wynosiły one 50% w przypadku osób o średnich dochodach i 65% w przypadku najlepiej zarabiających) oraz liberalizacja dostępu do kredytów na bazie uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej klientów.

Według analityków J.P. Morgan, proponowane zmiany są pozytywne dla polskiej gospodarki i banków.