Jacek Rostowski chce dodatkowych kryteriów wejścia do strefy euro. Podczas debaty o wspólnej walucie zorganizowanej w resorcie finansów wicepremier podzielił się pomysłem, aby o gotowości polskiej gospodarki do zmiany waluty decydowały nie tylko unijne kryteria.

Zdaniem Rostowskiego, warto określić własne warunki, które pokażą gotowość Polski do przyjęcia euro. Celem mogłoby być na przykład trwałe obniżenie bezrobocia do poziomu niższego od średniej w strefie euro, lub korzystny rating polskiej gospodarki.

Minister finansów podkreśla, że nie chce ścisłego określania dodatkowych warunków zmiany waluty, a jedynie dobrego przygotowania do przyjęcia euro. Dodał, że kraje dobrze przygotowane zyskują na zmianie waluty, a nie gotowe na tym tracą.

Uczestnicy dyskusji wskazywali, że najwcześniejszą realną datą przyjęcia przez Polskę euro mógłby być 2019 rok.