Zdaniem prezydenta, są ważne przesłanki, by myśleć o wejściu do strefy euro, jednak na razie Polska nie jest na to gotowa. Bronisław Komorowski mówił, że w związku z tym nie warto dywagować o terminie przyjęcia europejskiej waluty. Należy jednak opracować kalendarz działań, koniecznych do spełnienia kryteriów wejścia do strefy euro do roku 2015.

Prezydent zwrócił uwagę, że na razie Polska nie spełnia warunków z Maastricht. Kolejną barierą na drodze do przyjęcia euro sa zapisy konstytucji RP, dotyczące złotego, NBP i Rady Polityki Pieniężnej. Prezydent zwrócił też uwagę na obawy polskich obywateli, dotyczące przyjęcia europejskiej waluty i sytuację w samej strefie euro. Jego zdaniem ważne jest opracowanie mechanizmów, które wzmocnią konkurencyjność polskiej gospodarki.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk mówił w Sejmie, że Polska powinna dążyć do przyjęcia wspólnej waluty.