Po odpisaniu ujemnych wyników zysk netto FT za miniony rok spadł do 820 mln EUR z 3,9 mld rok wcześniej. Z kolei przychody ze sprzedaży obniżyły się do 43,5 mld EUR.

Polska część spółki najbardziej pogrążyła francuska spółkę, gdyż na nią przypadło aż 889 mln euro na odpisy. Kolejne miejsca zajął Egipt z 400 mln euro strat i Rumunia z 359 mln euro.