Sejm przyjął projekt ustawy zezwalającej na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego. Dokument wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, szczególnie w krajach eurolandu.

Sejm przyjął projekt ustawy zezwalającej na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego. Za projektem głosowało 278 posłów, przeciw - 155, wstrzymało się od głosu 4 posłów.
Dokument wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, szczególnie w krajach eurolandu. Ustanawia między innymi sankcje za łamanie dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej. Zapisy paktu będą obowiązywały Polskę po przyjęciu przez nasz kraj unijnej waluty.